Enable-Gzip-Compression
Content Management System (CMS)Wordpress

Bật nén GZip sẽ giảm 70% kích thước trang của bạn, điều đó sẽ giúp web của bạn chạy nhanh hơn, và tiết kiệm băng thông hơn. Dưới đây là phương pháp để thực hiện trong wordpress nói riêng và cũng có thể linh hoạt được sử dụng lại trên các ngôn ngữ chạy nền Apache nói chung.