hash password anoynymous
Programing

Một khái niệm trong phát triển ứng dụng thường bị bỏ qua và hiểu nhầm là khái niệm có liên quan tới việc sử dụng hàm băm (hashing) để bảo vệ mật khẩu. Chúng ta đã đi từ việc lưu trữ mật khẩu dưới dạng văn bản đơn thuần tới việc băm mật khẩu, tới việc kết hợp salt với mật khẩu và hiện nay phương pháp này thậm chí còn được coi là chưa đủ tính bảo mật. Trong bài viết này tôi sẽ bàn về định nghĩa băm, salt và pepper cũng như các thuật toán nên và không nên sử dụng.