Uncategorized

Hãy quên đi trường học đắt cắt cổ, những ngày dài ở trong lớp học đông đúc và kết quả học tập tồ tệ. Những website và ứng dụng này sẽ nói về vô số các chủ đề khoa học, nghệ thuật và công nghệ. Chúng sẽ dạy bạn tất cả mọi thư, từ việc làm hummus đến xây dựng ưng dụng trong node.js, và chúng hầu hết đều miễn phí. Tuyệt đối chẳng có một lí do nào để bạn không nâng cao một kĩ năng mới, mở rộng vốn kiến thức của bạn và cuối cùng là phát triển sự nghiệp của bạn. Bạn có thể học mọi thứ theo tốc độ của bạn và tại ngôi nhà thoải mái của mình. Rất khó để tưởng tượng làm sao điều đó có thể dễ dàng như vậy. Thực sự thì các bạn đang chờ đợi điều gì?