Các biến hệ thống để custom link wordpress trở nên thân thiện hơn. Lưu ý, bạn phải bật chức năng mod_rewrite trong Apache trước khi thực hiện điều này.

%year%

Năm đăng bài, vd: 2015

%monthnum%

Tháng, vd: 05

%day%

Ngày, vd: 28

%hour%

Giờ, vd: 15

%minute%

Phúc, vd: 43

%second%

Giây, vd: 33

%post_id%

ID của bài viết, vd: 423

%postname%

Tiêu đề của bài viết, vd: cac-bien-dung-de-custom-wordpress-permanlink

%category%

Tên danh mục, vd: database

%author%

Tên tác giả, vd: tran-ky-phat

Các biến dùng để custom wordpress Permanlink

Category: Uncategorized
0
2160 views

Join the discussion

Your email address will not be published. Required fields are marked *