Chỉ cần sử dụng tốt những công cụ này thì một coder không biết gì về design cũng có thể tạo nên được những website tuyệt đẹp.

Bootstrap

Framework CSS dùng để tạo giao diện Responsive với xu hướng mobile first

http://getbootstrap.com/

http://getbootstrap.com/

  1. http://startbootstrap.com/
  2.  http://www.templatemag.com/free-bootstrap-templates/
  3. http://www.blacktie.co/

CSS Animation

Thư viện CSS hỗ trợ hàng trăm hiệu ứng animation với CSS

http://daneden.github.io/animate.css/

Tạo Logo

http://www.squarespace.com/logo

https://www.logaster.com/

https://www.canva.com/create/logos/

Tạo các Element HTML

http://coveloping.com/

http://www.teampage.io/

http://frame.lab25.co.uk/

http://ui-cloud.com/

Nén ảnh

Hai công cụ tuyệt vời sau đây có thể nén dung lượng ảnh còn gần một nửa mà hầu như không làm giảm chất lượng ảnh.

http://www.jpegmini.com/

https://tinypng.com/

Chỉnh sửa ảnh

http://www.gimp.org/

Đặt tên cho ứng dụng

Công cụ đề xuất tên dịch vụ dựa vào keyword ta nhập vào, các đề xuất nghe rất hay và kêu.

http://www.robobunny.com/cgi-bin/dislexicon

http://c.hrgrweb.com/naming/

Ảnh đẹp

Không có chức năng search, nhưng trên này toàn ảnh nét căng mà lại dùng free.

https://unsplash.com/

https://medium.com/@dustin/stock-photos-that-dont-suck-62ae4bcbe01b

https://www.pexels.com/

Video đẹp

Tổng hợp những video đẹp, miễn phí dùng làm background video

http://mazwai.com/#index

http://www.wideo.co/

https://www.videoblocks.com/

http://footagecrate.com/

http://www.stockfootageforfree.com/

https://archive.org/details/vj_loops

Icon

https://www.iconfinder.com/

Tạo Avatar

http://uifaces.com/

Đa ngôn ngữ

Biến tất cả page thành đa ngôn ngữ, chỉ cần thêm 1 dòng code

http://wovn.io/

Chọn màu

https://kuler.adobe.com/create/color-wheel/

http://hue360.herokuapp.com/

http://webcolourdata.com/

Thư viện dành cho game

http://opengameart.org/

 

Với các công cụ sau coder cũng có thể trở thành designer chuyên nghiệp

Category: Uncategorized
0
8128 views

Join the discussion

Your email address will not be published. Required fields are marked *